[Vật lí 7] Bài 20. Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại

Bài 20. Chất dẫn điện và chất cách điệnDòng điện trong kim loại

20.1. Trang 44 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
a) Các điện tích có thể dịch chuyển qua : Vật dẫn điện, vật liệu dẫn điện, chất dẫn điện.
b) Các điện tích không thể dịch chuyển qua : Vật cách điện, vật liệu cách điện, chất cách điện.
c) Kim loại là chất dẫn điện vì trong đó có các êlectrôn tự do có thể dịch chuyển có hướng.
d) Tia chớp là do các điện tích chuyển động rất nhanh qua không khí tạo ra. Trong trường hợp này không khí là chất dẫn điện.

20.2. Trang 44 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
a) Hai lá nhôm này xòe ra vì chúng nhiễm điện cùng loại và đẩy nhau.
b) Không có hiện tượng gì xảy ra. Vì thanh nhựa là vật cách điện nên các điện tích không thể dịch chuyển qua nó.
c) Hai lá nhôm của quả cầu A cụp bớt lại, còn hai lá nhôm của quả cầu B xòe ra.
Giải thích : Vì đoạn dây đồng là vật dẫn điện. Các điện tích dịch chuyển từ quả cầu A tới quả cầu B qua đoạn dây đồng. Quả cầu A mất bớt điện tích, quả cầu B có thêm điện tích.

20.3. Trang 44 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Dây xích sắt được sử dụng ở các ô tô chở xăng, dầu để tránh xảy ra cháy, nổ.
Khi ô tô chạy, ô tô cọ xát mạnh với không khí, làm nhiễm điện những phần khác nhau của ô tô.
Nếu bị nhiễm điện mạnh, giữa các phần này phát sinh tia lửa điện gây cháy, nổ xăng dầu. Nhờ dây xích sắt là vật dẫn điện, các điện tích của ô tô dịch chuyển qua nó xuống đất, loại trừ sự nhiễm điện mạnh.

20.4. Trang 45 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
a) Lớp màu vàng hay bạc của giấy lót bên trong vỏ bọc bao thuốc lá là vật dẫn điện (thường là lớp thiếc mỏng, phủ màu).
b) Giấy trang kim là vật cách điện (đó là nilông có phủ sơn màu).

20.5. Trang 45 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Vật dưới đây là vật cách điện : Một đoạn dây nhựa.
Đáp án đúng : chọn D.

20.6. Trang 45 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Dòng điện là : Dòng các điện tích bất kì dịch chuyển có hướng.
Đáp án đúng : chọn D.

20.7. Trang 45 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Êlectrôn tự do có trong vật dưới đây là : Mãnh nhôm.
Đáp án đúng : chọn B.

20.8. Trang 45 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Dòng điện trong kim loại là : Dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng.
Đáp án đúng : chọn B.

20.9. Trang 45 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Khi nối liền hai cực của pin bằng dây dẫn kim loại với hai đầu của bóng đèn thì :
Các êlectrôn tự do dịch chuyển từ cực âm sang cực dương.
Đáp án đúng : chọn C.

20.10. Trang 46 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Chất dẫn điện tốt trong các chất dưới đây là : Đồng.
Đáp án đúng : chọn B.

20.11. Trang 46 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Chất không phải là chất cách điện dưới đây là : Than chì.
Đáp án đúng : chọn A.

20.12. Trang 46 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Vật không cho dòng điện đi qua dưới đây là : Một đoạn dây nhựa.
Đáp án đúng : chọn B.

20.13. Trang 46 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Dòng điện trong các dây dẫn kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng, các êlectrôn tự do này : Do các êlectrôn này bứt khỏi nguyên tử kim loại và chuyển động tự do trong dây dẫn.
Đáp án đúng : chọn C.

20.14. Trang 46 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Các câu đúng : a, b, e.
Các câu sai : c, d.

20.15. Trang 47 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
1 – c : Chất cách điện không cho các điện tích dịch chuyển có hướng.
2 – a : Dòng điện là do các điện tích dịch chuyển có hướng.
3 – b : Chất dẫn điện cho các điện tích dịch chuyển có hướng.
4 – e : Dòng điện trong kim loại là do các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng.

20.16. Trang 47 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
a) Bánh đĩa gắn liền với bàn đạp của xe đạp tương tự như nguồn điện trong mạch điện kín.
b) Bánh răng (còn gọi là líp) gắn liền với bánh xe sau của xe đạp tương tự như quạt điện lắp trong mạch điện kín.
c) Dây xích vòng qua và khép kín giữa bánh đĩa và bánh răng của xe đạp tương tự như dây dẫn trong mạch điện kín.
d) Các mắt xích của dây xích trong xe đạp tương tự như êlectrôn tự do có tại mọi nơi trongdây dẫn của mạch điện kín.
e) Khi đạp bàn đạp thì bánh xe sau của xe đạp lập tức chuyển động, tương tự như khi đóng công tắc thì quạt điện lắp trong mạch điện kín lập tức quay. Thật đúng là “ nhanh như điện”

Trở lại list bài giải Vật lí 7: http://adf.ly/1S51vq

Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến