[Vật lí 8] Bài 4. Biểu diễn lực

Bài 4. Biểu diễn lực


Bài 4.1. Trang 12 – Bài tập vật lí 8.

Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ như thế nào ?

A. Không thay đổi.

B. Chỉ có thể tăng dần.

C. Chỉ có thể giảm dần.

D. Có thể tăng dần và cũng có thể giảm dần.

Bài giải

Đáp án đúng : chọn D.

Bài 4.2. Trang 12 – Bài tập vật lí 8.

Nêu hai ví dụ chứng tỏ lực làm thay đổi vận tốc, trong đó một ví dụ làm lực tăng vận tốc, một ví dụ làm giảm vận tốc.

Bài giải

Có thể cho ví dụ như sau :
Thả viên bi lăn trên máng nghiêng xuống, lực hút của Trái Đất làm tăng vận tốc của bi.
Xe đang chuyển động, nếu hãm phanh lực cản làm vận tốc xe giảm.

Bài 4.3. Trang 12 – Bài tập vật lí 8.

Điền từ thích hợp vào chỗ trống :
Khi thả vật rơi, do sức ……………. vận tốc của vật ………………
Khi quả bóng bàn lăn vào bãi cát, do…………của cát nên vận tốc của bóng bị……

Bài giải
Khi thả vật rơi, do sức hút của Trái Đất vận tốc của vật tăng.
Khi quả bóng bàn lăn vào bãi cát, do lực cản của cát nên vận tốc của bóng bị giảm.

Bài 4.4. Trang 12 – Bài tập vật lí 8.

Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ ở hình 4.1a, b.

Bài giải

a) Vật chịu tác dụng của hai lực :
Lực kéo FK có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, cường độ 250N.
Lực cản Fc có phương nằm ngang, chiều từ phải sang trái, cường độ 150N.

b) Vật chịu tác dụng của hai lực :
Trọng lực có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống, cường độ 200N.
Lực kéo Fk có phương nghiêng một góc 30 độ so với phương nằm ngang, chiều hướng lên, cường độ 300N.

Bài 4.5. Trang 12 – Bài tập vật lí 8.

Biểu diễn các vectơ lực sau đây :

a) Trọng lực của một vật là 1500N (tỉ xích tùy chọn).

b) Lực kéo của một xà lan là 2000N theo phương ngang, chiều từ trái sang phải, tỉ

xích 1cm ứng với 500N.

Bài giải

Vì lí do làm biếng nên HS tự vẽ hình :v

Bài 4.6. Trang 12 – Bài tập vật lí 8.

Khi bắn tên, dây cung tác dụng lên mũi tên lực F = 100N. Lực này được biểu diễn bằng vectơ , với tỉ xích 0,5cm ứng với 50N. Trong 4 hình sau hình nào vẽ đúng ?

Hình 4.2/tr13/SBT vật lí 8.

Bài giải

Đáp án đúng : chọn B.

Bài 4.7. Trang 13 – Bài tập vật lí 8.

Một ôtô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc v. Nếu tác dụng lên ôtô lực theo hai tình huống minh họa trong hình a và b thì vận tốc của ôtô thay đổi như thế nào ?

Hình 4.3/tr13/SBT vật lí 8.

A. Trong tình huống a vận tốc tăng, trong tình huống b vận tốc giảm.

B. Trong tình huống a vận tốc giảm, trong tình huống b vận tốc giảm.

C. Trong tình huống a vận tốc tăng, trong tình huống b vận tốc tăng.

D. Trong tình huống a vận tốc giảm, trong tình huống b vận tốc tăng.

Bài giải

Đáp án đúng : chọn D.

Bài 4.8. Trang 13 – Bài tập vật lí 8.

Hình nào trong hình 4.4 biểu diễn đúng các lực :

có : điểm đặt A ; phương thẳng đứng ; chiều từ dưới lên ; cường độ 10N.

có : điểm đặt A ; phương nằm ngang ; chiều từ trái sang phải ; cường độ 20N.

có : điểm đặt A ; phương tạo với, các góc bằng nhau và bằng 450 ; chiều hướng xuống dưới ; cường độ 30N.

Hình 4.4/tr14/SBT vật lí 8.

Bài giải

Đáp án đúng : chọn D.

Bài 4.9. Trang 14 – Bài tập vật lí 8.

Đèn treo ở góc tường được giữ bỡi hai sợi dây OA, OB. Trên hình có biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên đèn. Hãy diễn tả bằng lời các yếu tố đặc trưng của các lực đó.

Hình 4.5/tr14/SBT vật lí 8.

Bài giải

Đèn chịu tác dụng của các lực :
Lực có : Gốc là điểm O ; phương trùng với sợi dây OA ; chiều từ O đến A ; cường độ 150N.
Lực có : Gốc là điểm O ; phương trùng với sợi dây OB ; chiều từ O đến B ; cường độ 21
Lực có : Gốc là điểm O ; phương thẳng đứng ; chiều từ trên xuống dưới ; cường độ 150N.

Bài 4.10. Trang 14 – Bài tập vật lí 8.

Kéo vật có khối lượng 50kg trên mặt phẳng nghiêng 300. Hãy biểu diễn ba lực sau đây tác dụng lên vật bằng các vectơ lực :
Trọng lực.
Lực kéo song song với mặt phẳng nghiêng, hướng lên trên, có cường độ 250N.
Lực đỡ vật có phương vuông góc với mặt phẳng nghiêng, hướng lên trên, có cường độ 430N.

Bài giải

Lí do như bài 4.5 :3

Bài 4.11. Trang 15 – Bài tập vật lí 8.

Dùng búa nhổ đinh khỏi tấm ván. Hình nào trong hình 4.6 biểu diễn đúng lực tác dụng của búa lên đinh.

Hình 4.6/tr14/SBT vật lí 8.

Bài giải

Đáp án đúng : chọn C.

Bài 4.12. Trang 15 – Bài tập vật lí 8.

Một hòn bi bị ném xiên đang chuyển động cong. Hình nào trong hình 4.7 biểu diễn đúng lực tác dụng lên hòn đá (Bỏ qua sức cản của môi trường).

Hình 4.6/tr14/SBT vật lí 8.

Bài giải

Đáp án đúng : chọn D.

Bài 4.13. Trang 15 – Bài tập vật lí 8.

HS tự vẽ

Trở lại list bài giải Vật lí 8:  http://www.oni.vn/KCeqS

Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến