[Vật lí 7] Bài 16 - Tổng kết chương 2 - Âm học

[Vật lí 7] Bài 16 - Tổng kết chương 2 - Âm học


I* TỰ KIỂM TRA


1. Viết đầy đủ các câu sau đây: 

Bài giải: 
a) Các nguồn phát âm đều dao động.
b)
Số dao động trong 1 giây là tần số.
Đơn vị tần số là héc (Hz).
c)
Độ to của âm được đo bằng đơn vị đềxiben(dB).
d)
Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s.


2. Đặt câu với các từ và các cụm từ sau :

Bài giải:
a) Tần số
dao động của nguồn âm càng lớn, thì âm mà vật phát ra càng bổng.
b) Tần số
dao động của nguồn âm càng nhỏ, thì âm mà vật phát ra càng trầm.
c) Dao động của nguồn âm có biên độ lớn, thì âm phát ra to.
d) Dao động của nguồn âm có biên độ nhỏ, thì âm phát ra nhỏ.


3. Hãy cho biết âm có thể truyền qua môi trường nào sau đây ?

Bài giải:
Âm có thể truyền qua môi trường : 
a) Không khí. 
b) Rắn. 
c) Lỏng.

4. Âm phản xạ là gì ? 

Bài giải:
Âm phản xạ là âm dội ngược trở lại khi gặp một màn chắn.

5. Hãy đánh dấu vào câu trả lời đúng.Tiếng vang là:

Bài giải:
Tiếng vang là âm phản xạ nghe được, cách biệt với âm phát ra => Chọn D.


6. Hãy chọn từ thích hợp trong khung điền vào các câu sau:

Bài giải:
a) Các vật phản xạ âm tốt là các vật cứng và có bề mặt nhẵn.
b) Các vật phản xạ âm tốt là các vật mềm và có bề mặt ghồ ghề.


7. Trường hợp nào sau đây có ô nhiễm tiếng ồn ?

Bài giải:
b)
Làm việc cạnh nơi nổ mìn, phá đá.
d) Hát karaôkê to lúc ban đêm.

8. Hãy liệt kê một số vật liệu cách âm tốt.

Bài giải:
Một số vật liệu cách âm tốt là : bông, vải xốp, gạch, gỗ, bêtông.

II* VẬN DỤNG


1. Hãy chỉ ra bộ phận dao động phát ra âm trong những nhạc cụ sau: đàn ghi ta, kèn lá, sáo, trống

Bài giải:
Vật dao động phát ra âm trong đàn ghita là dây đàn.
Vật dao động phát ra âm trong kèn lá là phần lá bị thổi.
Vật dao động phát ra âm trong sáo là cột không khí trong sáo.
Vật dao động phát ra âm trong trống là mặt trống.

2. Hãy đánh dấu vào câu đúng

Bài giải:
Âm không thể truyền trong chân không => Chọn C.3. Trang 46 - SGK Vật lí 7

Bài giải:
a)
Dao động của các sợi dây đàn mạnh, dây lệch nhiều khi phát ra tiếng to. Dao động của các sợi dây đàn yếu, dây lệch ít khi phát ra tiếng nhỏ.
b) Dao động của các sợi dây đàn nhanh, khi phát ra tiếng âm cao. Dao động của các sợi dây đàn chậm khi phát ra âm thấp.

4. Trang 46 - SGK Vật lí 7

Bài giải:
Tiếng nói đã truyền từ miệng người này qua không khí đến hai cái mũ và lại qua không khí đến tai người kia.

5. Trang 46 - SGK Vật lí 7

Bài giải:
Ban đêm yên tĩnh, ta nghe rõ tiếng vang của chân mình phát ra sau khi phản xạ lần lượt trên hai bức tường nhiều lần rồi đến tai.
Chính âm thứ hai nghe được làm cho người đi bộ có cảm giác là có người đang đi theo sát.

6. Khi nào thì tai có thể nghe được âm to nhất ?

Bài giải:
Tai nghe to nhất khi âm phát ra đến tai cùng một lúc với âm phản xạ => Chọn A.


7. Giả sử một bệnh viện nằm bên cạnh đường quốc lộ có nhiều xe cộ qua lại. Hãy đề ra các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn cho bệnh viện này.

Bài giải:
Biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn cho bệnh viện:
- Treo biển báo “cấm bóp còi” gần bệnh viện
- Xây tường chắn xung quanh bệnh viện, đóng các cửa phòng để ngăn chặn đường truyên âm.
- Trồng nhiều cây xanh xung quanh bệnh viện để hướng âm truyền theo hướng khác.
- Treo rèm ở cửa ra vào để ngăn chặn đường truyền âm cũng như để hấp thụ bớt âm.
- Dùng nhiều đồ mềm có bề mặt xù xì để hấp thụ bớt âm.

III* TRÒ CHƠI Ô CHỮ

Bài giải:
1.
Môi trường không truyền âm : CHÂN KHÔNG.
2.
Âm có tần số lớn hơn 20 000Hz : SIÊU ÂM.
3.
Số dao động trong một giây : TẦN SỐ.
4.
Hiện tượng âm dội ngược trở lại khi gặp mặt chắn : PHẢN XẠ ÂM.
5.
Đặc điểm của các nguồn phát âm : DAO ĐỘNG.
6.
Hiện tượng xảy ra khi phân biệt được âm phát ra và âm phản xạ : TIẾNG VANG.
7.
Âm có tần số nhỏ hơn 20Hz : HẠ ÂM.
Từ hàng dọc là: ÂM THANH
Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến