[Vật lí 7] Bài 21. Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện


Bài 21. Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện

21.1. Trang 48 - Bài tập Vật lí 7

21.2. Trang 48 - Bài tập Vật lí 7

Sơ đồ 21.1

Sơ đồ 21.2

21.3. Trang 48 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
a) Dây thứ hai chính là khung xe đạp (thường bằng sắt) nối cực thứ hai của đinamô (vỏ của đinamô) với đầu thứ hai của đèn.
b) đinamô có cực dương và cực âm thay đổi luân phiên (dòng điện xoay chiều).

Vẽ: HS tự vẽ

21.4. Trang 49 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Sơ đồ của mạch điện : Là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận mạch điện. Đáp án đúng : chọn B.

21.5. Trang 49 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước : Chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.
Đáp án đúng : chọn D.

21.6. Trang 49 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Đáp án đúng : chọn A.

21.7. Trang 49 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
a) Các êlectrôn tự do trong dây dẫn dịch chuyển có hướng từ cực âm qua các vật sang cực dương của nguồn điện.
b) Chiều dịch chuyển có hướng của các êlectrôn trong câu trên là ngược chiều với chiều quy ước của dòng điện.

Trở lại list bài giải Vật lí 7: http://adf.ly/1S51vq

Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến