[Vật lí 7] Bài 23. Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

Bài 23. Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

23.1. Trang 53– Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non thì cuộn dây này có thể hút :
Các vụn sắt.
Đáp án đúng : chọn B.

23.2. Trang 53– Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Chuông điện hoạt động là do : Tác dụng từ của dòng điện.
Đáp án đúng : chọn C.

23.3. Trang 53– Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Tác dụng hóa học của dòng điện khi đi qua dung dịch muối đồng được biểu hiện ở chỗ :
Làm biến đổi màu thỏi than nối với cực âm của nguồn điện được nhúng trong dung dịch này.
Đáp án đúng : chọn D.

23.4. Trang 53– Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Tác dụng sinh lí Cơ co giật.
Tác dụng nhiệt Dây tóc bóng đèn phát sáng.
Tác dụng hóa học Mạ điện.
Tác dụng phát sáng Bóng đèn bút thử điện sáng.
Tác dụng từ Chuông điện kêu.

23.5. Trang 54– Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Hoạt động dưới đây dựa trên tác dụng từ của dòng điện là : Quạt điện.
Đáp án đúng : chọn B.

23.6. Trang 54– Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Cần cẩu dùng nam châm điện hoạt động dựa trên tác dụng từ của dòng điện.
Đáp án đúng : chọn C.

23.7. Trang 54– Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Dòng điện không có : Tác dụng phát ra âm thanh.
Đáp án đúng : chọn C.

23.8. Trang 54– Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Đáp án đúng : chọn D.

23.9. Trang 54– Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Đáp án đúng : chọn C.

23.10. Trang 54– Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Liệt kê gồm toàn các dụng cụ điện mà hoạt động của chúng dựa chủ yếu vào tác dụng từ của dòng điện là: Máy bơm nước, quạt điện, cần cẩu điện, chuông điện.
Đáp án đúng : chọn C.

23.11. Trang 55– Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Câu sai : a, b, c, d, e.
Câu đúng : a, h.

23.12. Trang 55– Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
1* Bóng đèn bút thử điện phát sáng là do d* Tác dụng phát sáng của dòng điện.
2* Có thể mạ một lớp kim loại cho bề mặt của các đồ vật là do c* Tác dụng hóa học của dòng điện.
3* Cơ bị co khi có dòng điện đi qua là do e* Tác dụng sinh lí của dòng điện.
4* Bóng đèn dây tóc phát sáng là do b* Tác dụng nhiệt của dòng điện.
5* Chuông điện kêu liên tiếp là do a* Tác dụng từ của dòng điện.

23.13. Trang 55– Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Khi đóng công tắc K thì bóng đèn Đ nhấp nháy, lúc sáng, lúc tắt là vì :
Khi đóng công tắc K – mạch điện kín dòng điện chạy qua bóng đèn làm cho đèn sáng cùng lúc đó dòng điện chạy qua cuộn dây, cuộn dây trở thành nam châm điện hút miếng sắt lúc đó miếng sắt và tiếp điểm bị hở bóng đèn tắt nam châm điện cũng bị ngắt , miếng sắt lại trở về tì vào tiếp điểm. Mạch kín, bóng đèn lại sáng.
Hiện tượng cứ xảy ra liên tục khi khóa K còn đóng.

Trở lại list bài giải Vật lí 7: http://adf.ly/1S51vq

Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến