[Vật lí 7] Bài 24. Cường độ dòng điện

Bài 24. Cường độ dòng điện

24.1. Trang 56 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
a) 0,35A = 350mA. b) 425mA = 0,425A.
c) 1,28A = 1280mA. d) 32mA = 0,032A.

24.2. Trang 56 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
a) GHĐ : 1,6A.
b) ĐCNN : 0,1A.
c) Số chỉ của ampe kế khi kim ở vị trí (1) là : I1 = 0,4A.
d) Số chỉ của ampe kế khi kim ở vị trí (2) là : I2 = 1,3A.

24.3. Trang 56 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Chọn ampe kế 3) 0,5A là phù hợp nhất để đo dòng điện a) 0,35A.
Chọn ampe kế 1) 50mA là phù hợp nhất để đo dòng điện b) 12mA.
Chọn ampe kế 4) 1A là phù hợp nhất để đo dòng điện c) 0,8A.
Chọn ampe kế 2) 1,5A là phù hợp nhất để đo dòng điện d) 1,2A.

24.4. Trang 56 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
a) Sách bài tập.
b) Dòng điện đi vào chốt “ + ” (chốt dương) và đi ra khỏi chốt “ – ” (chốt âm) của mỗi ampe kế.

24.5. Trang 57 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Ampe kế là dụng cụ dùng : Để đo cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch.
Đáp án đúng : chọn D.

24.6. Trang 57 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Trên ampe kế không có dấu hiệu : Sơ đồ mắc dụng cụ này vào mạch điện.
Đáp án đúng : chọn B.

24.7. Trang 57 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Đơn vị đo cường độ dòng điện là : Ampe (A).
Đáp án đúng : chọn B.

24.8. Trang 57 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Khi sử dụng ampe kế để tiến hành một phép đo cần tiến hành những thao tác theo trình tự :
5. Chọn thang đo phù hợp, nghĩa là thang đo cần có giới hạn đo lớn gấp khoảng 1,5 đến 2 lần giá trị ước lượng cần đo.
6. Mắc dụng cụ đo xen vào vị trí của mạch điện, trong đó chốt dương của dụng cụ được mắc với cực dương của nguồn điện, còn chốt âm được mắc về phía cực âm.
1. Điều chỉnh kim chỉ thị về vạch số 0.
4. Đóng công tắc, đọc số chỉ trên dụng cụ đo theo đúng quy tắc.
7. Ngắt công tắc, ghi lại giá trị vừa đo được.
Đáp án đúng : chọn C.

24.9. Trang 58 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Đáp án đúng : chọn D.

24.10. Trang 58 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Đáp án đúng : chọn B.

24.11. Trang 58 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Đáp án đúng : chọn C.

24.12. Trang 59 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Đáp án đúng : chọn A.

24.13. Trang 59 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Đáp án đúng : chọn A.Trở lại list bài giải Vật lí 7: http://adf.ly/1S51vq

Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến