[Vật lí 7] Bài 25. Hiệu điện thế

Bài 25. Hiệu điện thế

25.1. Trang 60 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
a) 500kV = 500 000mV. b) 220V =0,22kV.
c) 0,5V = 500mV. d) 6kV = 6000V.

25.2. Trang 60 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
a) Vôn kế này có GHĐ là 13V
b) Vôn kế này có ĐCNN là 0,5V.
c) Kim của vôn kế ở vị trí (1) chỉ giá trị 2V.
d) Kim của vôn kế ở vị trí (2) chỉ giá trị 9V.

25.3. Trang 60 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Pin tròn 1,5V Vôn kế có giới hạn đo là 3V.
Pin vuông 4,5V Vôn kế có giới hạn đo là 10V.
Acquy 12V Vôn kế có giới hạn đo là 20V.
Pin mặt trời 400mV Vôn kế có giới hạn đo là 0,5V.

25.4. Trang 60 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Câu phát biểu dưới đây về nguồn điện không đúng là :
Nguồn điện là nguồn tạo ra các diện tích.
Đáp án đúng : chọn A.

25.5. Trang 60 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Số vôn ghi trên nguồn điện có ý nghĩa : Là giá trị hiệu điện thế định mức mà nguồn điện có thể cung cấp cho các dụng cụ điện.
Đáp án đúng : chọn D.

25.6. Trang 61 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Trong trường hợp dưới đây có hiệu điện thế khác 0 là : Giữa hai cực của một pin còn mới.
Đáp án đúng : chọn C.

25.7. Trang 61 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2V để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện chưa mắc vào mạch. Cách viết kết quả đúng : 5,8V.
Đáp án đúng : chọn D.

25.8. Trang 61 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Khi sử dụng vôn kế để tiến hành một phép đo cần tiến hành những thao tác theo trình tự :
5. Chọn thang đo phù hợp, nghĩa là thang đo cần có giới hạn đo lớn gấp khoảng 1,5 đến 2 lần giá trị ước lượng cần đo.
1. Điều chỉnh kim chỉ thị về vạch số 0.
3. Mắc hai chốt của dụng vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế , trong đó chốt dương của dụng cụ được mắc về phía cực dương, còn chốt âm được mắc về phía cực âm của nguồn điện.
4. Đọc số chỉ trên dụng cụ đo theo đúng quy tắc.
7. Ghi lại giá trị vừa đo được.
Đáp án đúng : chọn B.

25.9. Trang 62 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Đáp án đúng : chọn A.

25.10. Trang 62 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
1. Đơn vị đo cường độ dòng điện là e) ampe (A).
2. Đơn vị đo trọng lượng là d) niutơn (N).
3. Đơn vị đo tần số của âm là g) héc (Hz).
4. Đơn vị đo hiệu điện thế là a) vôn (V).
5. Đơn vị đo độ to của âm là b) đêxiben (dB).

25.11. Trang 62 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
1. Đo cường độ dòng điện bằng d) ampe kế.
2. Đo trọng lượng bằng e) lực kế.
3. Đo hiệu điện thế bằng a) vôn kế.
4. Đo nhiệt độ bằng g) nhiệt kế.
5. Đo khối lượng bằng c) cân.

25.12. Trang 62 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Số vôn này có ý nghĩa là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của acquy khi chưa mắc vào mạch là 12V.

25.13. Trang 62 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Số chỉ vôn kế và số vôn kế ghi trên vỏ của pin là bằng nhau.Trở lại list bài giải Vật lí 7: http://adf.ly/1S51vq

Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến