[Vật lí 7] Bài 29. An toàn khi sử dụng điện

[Vật lí 7] Bài 29. An toàn khi sử dụng điện

29.1. Trang 78 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Khi làm thí nghiệm với hiệu điện thế dưới 40V thì :
Dòng điện có thể đi qua cơ thể người nhưng không gây nguy hiểm.
Đáp án đúng : chọn B.

29.2. Trang 78 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Cường độ dòng điện qua cơ thể người Tác dụng sinh lí
Trên 25mA Làm tổn thương tim
Trên 70mA Làm tim ngừng đập
Trên 10mA Co giật các cơ.

29.3. Trang 78 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi :
Mạch điện bị nối tắt bằng dây đồng giữa hai cực của nguồn điện.
Đáp án đúng : chọn D.

29.4. Trang 78 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Các việc làm b, c, e.

29.5. Trang 79 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Đáp án đúng : chọn D.

29.6. Trang 79 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Đáp án đúng : chọn B.

29.7. Trang 79 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Đáp án đúng : chọn A.

29.8. Trang 79 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Đáp án đúng : chọn D.

29.9. Trang 79 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Đáp án đúng : chọn C.

29.10. Trang 80 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Đáp án đúng : chọn B.

29.11. Trang 80 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
1* nối với c.
2* nối với d.
3* nối với e.
4* nối với b.

29.12. Trang 80 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Người ta mắc cầu chì thích hợp cho mỗi thiết bị hoặc dụng cụ điện trong mạch vì để khi dòng điện có cường độ vượt quá định mức của thiết bị sử dụng thì cầu chì tự động bị đứt – mạch hở. Không gây nguy hiểm cho các thiết bị điên.

29.13. Trang 80 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Bởi vì phòng khi dây điện bị hở và truyền điện qua khăn ướt, quần áo ướt đến tay người gây nguy hiểm cho cơ thể người.

29.14. Trang 80 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Bởi vì nếu cầm tay người đó thì cơ thể ta cũng bị điện giật do dẫn điện.

Trở lại list bài giải Vật lí 7: http://adf.ly/1S51vq

Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến