[Vật lí 8] Bài 9: Áp suất khí quyển

Bài 9: Áp suất khí quyển

9.1. Càng lên cao, áp suất khí quyển:

Chọn B. càng giảm

9.2. Hiện tượng nào sau đây do áp suất khí quyển gây ra ?

Chọn C. Dùng một ống nhựa nhỏ có thể hút nước từ cốc nước vào miệng.

9.3. Tại sao nắp ấm pha trà thường có một lỗ hở nhỏ ?

Giải
Để rót nước dễ dàng. Vì có lỗ thủng trên nắp nên khí trong ấm thông với khí quyển, áp suất khí trong ấm cộng với áp suất nước trong ấm lớn hơn áp suất trong khí quyển, bởi vậy là, nước chảy trong ấm ra dễ dàng hơn.

9.4. Lúc đầu để một ống Tô-ri-xen-li thẳng đứng và sau đó để nghiêng (H.9.1). Ta thấy chiều dài của cột thủy ngân thay đổi còn chiều cao không thay đổi. Hãy giải thích.

Giải
Áp suất do cột thủy ngân trong ấm gây ra phụ thuộc chiều cao của cột thủy ngân. Vì áp suất này luôn bằng áp suất khí quyển nên chiều cao cột thủy ngân trong ấm không đổi.

9.5. Một căn phòng rộng 4m, dài 6m, cao 3m.

a) Tính khối lượng của không khí chứa trong phòng. Biết khối lượng riêng của không khí là 1,29kg/m3.
b) Tính trọng lượng của không khí trong phòng.
Giải
Thể tích phòng: V = 4.6.3 = 72m3
a) Khối lượng không khí trong phòng m = VD = 72.1,29 = 92,88kg
b) Trọng lượng của khí trong phòng: P = 10m = 928,8N

9.6. Vì sao nhà du hành vũ trụ khi đi ra khoảng không vũ trụ phải mặc một bộ áo giáp.

Giải
Vì trong cơ thể con người, và cả trong máu của con người luôn có không khí.
Áp suất khí bên trong con người luôn bằng áp suất khí quyển . Con người sống trong sự cân bằng giữa áp suất bên trong và bên ngoài cơ thể. Khi con người từ tàu vũ trụ bước ra khoảng không, áp suất từ bên ngoài tác dụng lên cơ thể rất nhỏ, có thể xấp xỉ = 0. Con người không thể chịu đựng sự phá vỡ cân bằng áp suất như vật và sẽ chết.
Áo giáp của nhà du hành vũ trụ có tác dụng giữ cho áp suất bên trong áp giáp có độ lớn xấp xỉ bằng áp suất khí quyển bình thường trên mặt đất.

9.7. Trong thí nghiệm Tô-ri-xe-li nếu không dùng thủy ngân có trọng lượng riêng 8 000N/m2 thì chiều cao của cột rượu sẽ là

Chọn B.12,92m
Vì khi dùng thủy ngân áp suất khí quyển đo được 760mmHg.
Nếu dùng rượu: pkq = drhr => hr………

9.8. Trong trường hợp nào sau đây không phải do áp suất khí quyển gây ra ?

Chọn C. Khi được bơm, lốp xe căng lên

9.9. Vì sao càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm ?

Chọn B. Chỉ vì mật độ khí quyển càng giảm

9.10. Trên mặt hồ nước, áp suất khí quyển bằng 75,8cmHg

a) Tính áp suất khí quyển trên ra đơn vị Pa, Biết trọng lượng riêng của thủ ngân là 136.103N.m3.
b) Tính áp suất do nước và khí quyển gây ra ở đdộ sâu 5m. Lấy trọng lượng riêng của nước la.103N.m3. Áp suất này bằng bao nhiêu cmHg ?
Giải
a) pKq = d.h =136.103.0,758 – 103088 Pa
b) Áp suất do nước gây ra ở độ sâu 5m là:
p = d.h = 10.103.5 = 50 000N/m2
Áp suất do cả nước và khí quyển gây ra ở độ sâu 5m
P = 50 000 + 103.088 – 153 088N/m2 – 112,6cmHg

9.11. Người ta dùng một áp kế để xác định độ cao. Kết quả cho thấy: ở chân núi áp kế chỉ 75cmHg; ở đỉnh núi áp kế chỉ 71,5cmHg. Nếu coi trọng lượng riêng của không khí không đổi và có độ lớn là 12,5N/m2, trọng lượng riêng của thủy ngân là 136 000N/m3 thì đỉnh núi cao bao nhiêu mét?

Giải
+ Áp suất ở độ cao h1 là 102 000N/m2
+ Áp suất ở độ cao h2 là 97 240N/m2
+ Độ chênh lệch áp suất ở hai độ cao: 102 000 – 97 240 = 4 760N/m2
+ Vậy h2 – h1 = 4760/12,5 = 380,8m

9.12. Một bình cầu được nối với một ống chữ U có chứa thủy ngân (H.9.2)

a) Áp suất không khí trong bình cầu lớn hơn hay nhỏ hơn áp suất khí quyển ?
b) Nếu độ chênh lệch giữa hai mực thủy ngân trong ống chữ U là 4cm thì độ chênh lệch giữa áp suất không khí trong bình cầu và áp suất khí quyển là bao nhiệu ? Biết trọng lượng riêng của thủy ngân là 136000N/m3
Giải
a) Áp suất không khí trong bình cầu lớn hơn áp suất của khí quyển
b) 5 440N/m2 = 5 440Pa
Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến