[Vật lí 8] Bài 2: Vận tốc

Bài 2: Vận tốc


2.1. Đơn vị vận tốc là:

Chọn C. km/h

2.2. Chuyển động của phân tử hyđrô ở 0oC có vận tốc 1692m/s, của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất có vận tốc 28800km/h. Hỏi chuyển động nào nhanh hơn ?

Đổi về cùng đơn vị rồi so sánh

v……

Chuyển động của vệ tinh nhân tạo của trái đất nhanh hơn


2.3. Một ô tô khời hành từ Hà Nội lúc 8h, đến Hải Phòng lúc 10h. Cho biết Hà Nội – Hải Phòng dài 100km. Tính vận tốc của ô tô ra km/h, m/s ?

S = 100km

T = 10h – 8h = 2h

V = ?

Vận tốc của ô tô….

Đổi ra m/s …..


2.4. Một máy bay bay với vận tốc 800km/h từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu đường bay Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh dài 1400km, thì máy bay phải bay trong bao nhiêu lâu ?

v = 800 km/h, S = 1400 km

t = ?

v = ……..

2.5. Hai người đạp xe. Người thứ nhất đi quãng đường 300m hết 1 phút, người thứ hai đi quãng đường 7,5km hết 0,5h.

a) Người nào đi nhanh hơn ?
b) Nếu hai người cùng khởi hành một lúc và đi cùng chiều thì sau 20 phút, hai người cách nhau bao nhiêu km ?


Giải

S1 = 300m

t1 = 1phút = 60s

S2 = 7,5km = 7500m

t = 0,5h = 1800s

a) So sánh v1 , v2 ?

b) t = 120 phút = 1200s

Vận tốc của người thứ nhất: v1……………

Vận tốc của người thứ hai: v2……………

=> người thứ nhất nhanh hơn (v1 > v2)

b) S1 = v1t = 5.1200 = 6 000 m

S2 = v2t = 4,17.1200 = 5 004 m

S = S1 - S2 = 6 000 – 5 004 = 996m = 1km

Vậy sau 20 phút hai người cách nhau 1 km

2.6. Khoảng cách từ sao Kim đến Mặt Trời bằng 0,72 đơn vị thiên văn (đvtv). Biết 1 đvtv = 150.000.000km, vận tốc ánh sáng bằng 3.000.000km/s.

Tính thời gian ánh sáng truyền từ Mặt trời đến sao Kim?


Giải

Thời gian ánh sáng truyền từ mặt trời đến sao kim:

t = s/v ….


2.7. Bánh xe của một ô tô du lịch có bán kính 25cm. Nếu xe chạy với vận tốc 54km/h và lấy π ~ 3,14 thì số vòng quay bánh xe của mỗi một giờ là:


=> Chọn C. 34395

r = 25cm => d = 50cm = 0,5m

Quãng đường mà bánh xe đi được trong 1 giờ:

s = v.t = 541 = 54 km = 54.000m

Chu vi một vòng quay: 3,14 x 0,5 = 1,57m

Số vòng quay : 54000/1,57 = 34395 vòng


2.8 Trái Đất quay quanh Mặt Trời một vòng trong thời gian một năm (trung bình là 365 ngày). Biết vận tốc quay của Trái Đất bằng 108 000km/h. Lấy π ~ 3,14 thì giá trị trung bình bán kính quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời là :

=> Chọn C. 150.649.682km

Chiều dài mà trái đất quay trong 1 năm

S = v.t = 365 x 24 x 108.000 = 946.080.000 km

Bán kính trái đất: R = S/2p = 150.649.682 km


2.9. Một ô tô rời bến lúc 6h với vận tốc 40km/h. Lúc 7h, cũng từ bến trên, một người đi mô tô đuổi theo với vận tốc 60km/h. Mô tô sẽ đuổi kịp ô tô lúc:


=> Chọn C. 9h

Lúc 7h ô tô đã đi được 40km

Thời gian môtô đi để đuổi kịp ôtô: t = 40/ 60 – 40 = 2h


2.10. Hãy sắp xếp các vận tốc sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
- Vận tốc tàu hỏa: 54km/h
- Vận tốc chim đại bàng: 24m/s
- Vận tốc bơi của một con cá: 6.000cm/phút
- Vận tốc quay của Trái Đất quanh Mặt Trời: 108.000km/h


Hướng dẫn:

- Vận tốc tàu hỏa v1 = 15m/s

- Vận tốc chim đại bàng: v2 = 24m/s

- Vận tốc bơi của một con cá: v3 = 0,1m/s

- Vận tốc quay của Trái Đất quanh Mặt Trời: v4 = 30 000km/h

Kết quả

Vận tốc bơi của con cá < vận tốc của tàu hỏa < vận tốc chim đại bàng < vận tốc quay của Trái Đất quanh Mặt trời

Muốn so sánh các vận tốc khác nhau cần đổi chúng ra cùng 1 đơn vị

2.11. Trong đêm tối từ lúc thấy tia chớp sáng lói đến khi nghe thấy tiếng bom nổ khoảng 15 giây. Hỏi chỗ bom nổ cách người quan sát bao xa? Biết vận tốc truyền âm trong không khí bằng 340m/s


Bom nổ cách người quan sát: S = v.t = 340 . 15 = 5100m

2.12. Một ô tô chuyển động thẳng với vận tốc 54km/h và một tàu hỏa chuyển động theo phương chuyển động của ô tô với vận tốc 36km/h. Xác định vận tốc của ô tô so với tàu hỏa trong hai trường sau:

a) Ô tô chuyển động ngược chiều với tàu hỏa
b) Ô tô chuyển động cùng chiều với tàu hỏa


Giải

Vận tốc của ô tô so với tàu hỏa

a) Ô tô chuyển động ngược chiều với tàu hỏa: 54 + 56 = 90km/h

b) Ô tô chuyển động cùng chiều với tàu hỏa: 54-36=18 km/h

2.13*. Hai người đi xe đạp cùng khởi hành một lúc và chuyển động thẳng, cùng chiều. Ban đầu họ cách nhau 0,48km. Người thứ nhất đi với vận tốc 5m/s và sau 4 phút thì đuổi kịp người thứ hai. Tính vận tốc của người thứ hai.

Giải

Vận tốc của người thứ nhất so với người thứ hai v1 – v2 = 480/240 = 2m/s

Vậy vận tốc của người thứ hai là 3m/s.


2.14. Một người đứng gần vách núi đá và gọi to hướng về phía núi thì thấy khoảng thời gian từ lúc gọi tới lúc nghe được tiếng vọng lại là 2 giây. Biết vận tốc truyền âm thanh trong không khí là 340m/s, hỏi khoảng cách từ người đó đến vách núi là bao nhiêu ?


Chọn B. 340m

Khoảng cách từ người đó đến vách núi là: s = v.t/s = 340.2/2 – 340m


2.15. Hai ô tô cùng khởi hành và chuyển động thẳng đều ngược chiều nhau. Vận tốc của xe thứ nhất gấp 1,2 lần vận tốc của xe thứ hai. Ban đầu hai xe cách nhau 198km và sau 2 giờ thì hai xe gặp nhau. Tính vận tốc của hai xe.


Giải

Mỗi giờ hai xe lại gần nhau một khoảng:

v1 + v2 = 1,2v2 + v2 = 2.2v2

Sau 2h hai xe gặp nhau nên ta có:

2,2 v2 . 2 = 198

Suy ra: v2 = 45km/h ; v1 = 54km/hTrở lại list bài giải Vật lí 8:  http://www.oni.vn/KCeqS

Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến