[Vật lí 8] Bài 19. Các chất cấu tạo như thế nào?

Bài 19. Các chất cấu tạo như thế nào?


19.1. SGK trang 50


Đáp án: D


19.2. SGK trang 50

Đáp án: C


19.3. SGK trang 50

Đáp án: 
Vì giữa các phân tử đường và phân tử nước có khoảng cách nên các hạt đường và nước sẽ len lõi vào các khoảng trống đó, do đó thể tích của hỗn hợp nước và đường sẽ không đổi so với thể tích nước ban đầu nên nước không bị tràn ra ngoài.


19.4. SGK trang 50

Đáp án: 
Vì mặc dù các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt nhưng khoảng cách giữa các hạt rất nhỏ mắt thường không thể thấy được, nên ta tưởng như chúng liền một khối.


19.5. SGK trang 50

Đáp án: 
Vì giữa các phân tử nước và phân tử muối có khoảng cách nên các hạt phân tử muối và phân tử nước sẽ len lõi vào các khoảng trống đó khi hòa lẫn vào nhau nên nước không bị tràn.


19.6. SGK trang 50

Đáp án: 
Độ dài của 1 triệu phân tử Hidro nối tiếp nhau: 
0,00000023x100000 = 0,23 (mm)


19.7. SGK trang 51

Đáp án: 
Vì khi nện búa vào bình thì làm cho bình nóng lên, do dãn nở vì nhiệt nên khoảng cách giữa các phân tử bạc tăng lên và lớn hơn các phân tử nước nhiều, nên các phân tử nước dễ dàng len qua các khoảng cách đó mà thấm ra ngoài.


19.8. SGK trang 51

Đáp án: B


19.9. SGK trang 51

Đáp án: B


19.10. SGK trang 51

Đáp án: A


19.11. SGK trang 51

Đáp án: C


19.12. SGK trang 51

Đáp án: Khi muối dưa, muối có thể thấm vào lá dưa và cọng dưa là do sự khuếch tán của các phân tử muối vào các khoảng trống trong lá dưa và cọng dưa.


19.13. SGK trang 51

Đáp án:
Do khoảng cách giữa các phân tử cao su trong quả bóng bay khá xa nhau nên các phân tử khí có thể chui qua khoảng trống đó để đi ra ngoài và ngược lại.


19.14. SGK trang 52

Đáp án: C


19.15. SGK trang 52

Đáp án:
  • Mô tả: Ban đầu có 2 ống nghiệm đựng 100 cm3 nước và 50 cm3 siro. Đổ chung 2 chất lỏng đó vào chung một bình thì thấy thể tích của chúng nhỏ hơn 150 cm3. Tức là nhỏ hơn tổng thể tích của nước + siro ban đầu.
  • Giải thích: nước và siro được cấu tạo từ giữa các hạt riêng biệt, giữa chúng có khoảng cách nên khi đổ siro vào nước, các phân tử siro xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước và ngược lại, nên tổng thể tích của hỗn hợp giảm đi.
Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến