[Vật lí 9] Bài 22. Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường

Bài 22. Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường


22.1. Trong thí nghiệm phát hiện tác dụng từ của dòng điện, dây dẫn AB được bố trí như thế nào?

Đáp án: B

22.2. Có một số pin để lâu ngày và một đoạn dây dẫn. Nếu không có bóng đèn pin để thử, có cách nào kiểm tra được pin còn điện hay không khi trong tay bạn có một kim nam châm?

Đáp án: 

Mắc hai đầu dây dẫn vào hai cực của pin cho dòng điện chạy qua dây dẫn. Đưa kim nam châm lại gần dây dẫn. Nếu kim nam châm bị lệch khỏi hướng Nam – Bắc thì pin còn điện.

22.3. Từ trường không tồn tại ở đâu?

Đáp án: C

22.4. Giả sử có một dây dẫn chạy qua nhà. Nếu không dùng dụng cụ đo điện, có cách nào phát hiện được trong dây dẫn có dòng điện chạy qua hay không?

Đáp án: 

Có thể theo hai cách sau:
1. Cuốn dây thành cuộn. Đặt thanh sắt nhỏ trước cuộn dây đó. Nếu trong dây dẫn có dòng điện thì thanh sắt sẽ bị hút.
2. Đưa một đầu thanh nam châm lại gần dây dẫn căng thẳng, nếu có dòng điện chạy trong dây, dây sẽ bị rung (dao động)

22.5. Dựa vào hiện tượng nào dưới đây mà kết luận rằng dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng có từ trường?

Đáp án: C

22.6. Làm thế nào để nhận biết được tại một điểm trong không gian có từ trường?

Đáp án: B

22.7. Người ta dùng dụng cụ nào để nhận biết từ trường?

Đáp án: D

22.8. Lực do dòng điện tác dụng lên kim nam châm để gần nó được gọi là

Đáp án: D

22.9. Có thể coi một dây dẫn thẳng dài có dòng điện một chiều chạy qua như một nam châm thẳng được không? Vì sao?

Đáp án: D
Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến