[Vật lí 9] Bài 25. Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện

Bài 25. Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện


25.1. Nam châm điện gồm một cuộn dây dẫn quấn xung quanh một lõi sắt non có dòng điện chạy qua.

a. Nếu ngắt dòng điện thì nó còn có tác dụng từ nữa không?
b. Lõi của nam châm điện phải là sắt non, không được là thép. Vì sao?

Đáp án:

a.
Không
b. Vì khi ngắt điện, thép còn giữ được từ tính, nam châm điện mất ý nghĩa sử dụng.

25.2. Trong nam châm điện được vẽ trên hình 25.1, nếu thay lõi sắt non bằng lõi niken thì:

a. Từ trường có mạnh hơn cuộn dây không có lõi không?
b. Đầu A của cuộn dây là cực từ gì?

Đáp án: 

a. Mạnh hơn. 
b. Cực Bắc.

25.3. Hình 25.2 vẽ một số kẹp giấy bằng sắt bị hút dính vào các cực của thanh nam châm.

a. Có thể khẳng định các kẹp sắt này đã trở thành nam châm được không? Vì sao?
b. Nếu khẳng định các kẹp sắt đã trở thành nam châm thì hãy xác định tên từ cực của một trong số các nam châm này.
c. Từ kết quả trên, hãy giải thích vì sao nam châm lại hút được các vật dụng bằng sắt, thép khi đặt gần nó.

Đáp án:

a.
Được, vì các kẹp sắt đặt trong từ trường của thanh nam châm thì bị nhiễm từ.
b. Tên các từ cực của một số kẹp sắt được vẽ trên hình 25.1 SGK.


c. Khi đặt vật bằng sắt, thép gần nam châm thì vật bị nhiễm từ và trở thành nam châm, đầu đặt gần nam châm là từ cực trái dấu với từ cực của nam châm. Do đó, nam châm bị hút.

25.4. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có khả năng nhiễm từ và trở thành nam châm vĩnh cửu?

Đáp án: A

25.5. Có hiện tượng gì xảy ra với một thanh thép khi đặt nó vào trong lòng một ống dây có dòng điện một chiều chạy qua?

Đáp án: D

25.6. Khi đặt một thanh sắt non vào trong lòng một ống dây dẫn có dòng điện một chiều chạy qua thì thanh sắt trở thành một nam châm. Hướng Bắc Nam của một nam châm mới được tạo thành so với hướng Bắc Nam của ống đây thì:

Đáp án: A

25.7. Có cách nào để làm tăng lực từ của một nam châm điện?

Đáp án: B

25.8. Vì sao lõi của nam châm điện không làm bằng thép mà lại làm bằng sắt non?

Đáp án: B
Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến