[Vật lí 7] Bài 15. Chống ô nhiễm tiếng ồn

[Vật lí 7] Bài 15. Chống ô nhiễm tiếng ồn


15.1. Trang 34 - Sách BT Vật lí 7

Học sinh tự làm rồi ghi số liệu vào bảng

15.2. Âm nào dưới đây gây ô nhiễm tiếng ồn ?

A. Tiếng sấm rền.
B. Tiếng xình xịch của bánh tàu hỏa đang chạy.
C. Tiếng sóng biển ầm ầm.
D. Tiếng máy móc làm việc phát ra to, kéo dài.


15.3. Vật liệu nào dưới đây thường không được dùng để làm vật ngăn cách âm giữa các phòng ?

A. Tường bêtông.
B. Cửa kính hai lớp.
C. Rèm treo tường.
D. Cửa gỗ.

15.4. Hãy nêu tên và thí dụ tương ứng với ba biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn thường dùng.

Bài giải:
Ba biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn thường dùng là:
- Giảm độ to của tiếng ồn phát ra : Cấm bóp còi, lắp ống xả xe máy.
- Ngăn chặn đường truyền âm : Xây tường chắn, đóng cửa kính, cửa ra vào,.....
- Hướng âm đi theo hướng khác : Trồng cây xanh....

15.5. Trang 35 - Sách BT Vật lí 7

Bài giải:
Những lời khuyên người đó nên làm chống ô nhiễm tiếng ồn:
- Yêu cầu xưởng rèn và nhà hàng karaôkê không để tiếng ồn phát ra to quá
- Yêu cầu xưởng rèn và nhà hàng karaôkê không làm việc trong giờ nghỉ ngơi
- Đóng cửa sổ nhà mình.

15.6*. Tại sao khi áp tai vào tường, ta có thể nghe được tiếng cười nói ở phòng bên cạnh, còn khi không áp tai vào tường lại không nghe được ?

Bài giải:
Khi áp tai vào tường có thể nghe thấy tiếng cười nói ở phòng bên cạnh vì tường là vật rắn truyền âm trực tiếp đến tai ta.
Khi để tai tự do trong không khí thì tường đóng vai trò ngăn chặn đường truyền âm nên ta không nghe thấy tiếng cười nói ở phòng bên cạnh nữa.

15.7. Hãy kể một số việc làm của em nhằm làm giảm ô nhiễm tiếng ồn trong cuộc sống.

Học sinh tự làm

15.8. Đánh dấu vào ô đúng, sai cho những câu dưới đây.

Bài giải:
Câu đúng: 1, 3, 4, 6, 8, 9.
Câu sai: 2, 5, 10, 7.
Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến