[Vật lí 8] Bài 5. Sự cân bằng lực - Quán tính

[Vật lí 8] Bài 5. Sự cân bằng lực - Quán tính


Bài 5.1. Trang 16 – Bài tập vật lí 8.

Đáp án đúng : chọn D.


Bài 5.2. Trang 16 – Bài tập vật lí 8.

Đáp án đúng : chọn D.


Bài 5.3. Trang 16 – Bài tập vật lí 8.

Đáp án đúng : chọn D.


Bài 5.4. Trang 16 – Bài tập vật lí 8.

Có những đoạn đường, mặc dù đầu máy vẫn chạy để kéo tàu mà tàu vẫn không thay đổi vận tốc. Điều này không hề mâu thuẩn với nhận định “Lực tác dụng làm thay đổi vận tốc” vì khi lực kéo của đầu máy cân bằng với lực cản tác dụng lên đoàn tàu thì đoàn tàu sẽ không thay đổi vận tốc.

Bài 5.5. Trang 16 – Bài tập vật lí 8.

Quả cầu nặng 0,2kg được treo vào sợi dây cố định. Hãy biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên quả cầu. Chọn tỉ xích 1N ứng với 1cm.

Hình 5.1/tr16/SBT vật lí 8.

Bài giải

Quả cầu đứng yên vì chịu tác dụng của hai lực cân bằng nhau

Trọng lực cân bằng với sức căng.

Bài 5.6. Trang 16 – Bài tập vật lí 8.

Một vật 0,5kg đặt trên mặt sàn nằm ngang.

a) Hãy biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên vật.

b) Vật được kéo chuyển động thẳng đều trên mặt sàn nằm ngang với lực kéo theo phương nằm ngang có cường độ 2N. Hãy biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên vật. Chọn tỉ xích 2N ứng với 1cm.

Hình 5.2/tr16/SBT vật lí 8.

Bài giải

b) Vật đứng yên trên mặt bàn vì lại lực , tác dụng lên vật cân bằng nhau.

Vật chuyển động thẳng đều trên mặt bàn nằm ngang nhờ lực kéo có cường độ 2N. Điều này chứng tỏ lực kéo cân bằng với lực cản của sàn tác dụng lên vật.

Bài 5.7. Trang 17 – Bài tập vật lí 8.

Đặt một chén nước lên góc một tờ giấy mỏng. Hãy tìm cách rút tờ giấy ra mà không làm dịch chén. Giải thích cách làm đó.

Bài giải

Giật nhanh tờ giấy ra khỏi chén nước. Do quán tính, chén nước chưa kịp thay đổi vận tốc nên chén nước không bị đổ.

Bài 5.8. Trang 17 – Bài tập vật lí 8.

Một con báo đang đuổi riết một con linh dương. Khi báo chuẩn bị vồ mồi thì linh dương nhảy tạt sang một bên và thế là trốn thoát. Em hãy giải thích cơ sở khoa học của biện pháp thoát hiểm này.

Bài giải

Báo đuổi riết con linh dương. Linh dương nhảy tạt sang bên, do quán tính báo lao về phía trước vồ mồi mà không kịp đổi hướng nên linh dương trốn thoát.

Bài 5.9. Trang 17 – Bài tập vật lí 8.

Cặp lực nào trong hình 5.3 là cặp lực cân bằng ?

Hình 5.3/tr17/SBT vật lí 8.

Đáp án đúng : chọn D.


Bài 5.10. Trang 17 – Bài tập vật lí 8.

Đáp án đúng : chọn C.


Bài 5.11. Trang 17 – Bài tập vật lí 8.

Đáp án đúng : chọn B.


Bài 5.12. Trang 17 – Bài tập vật lí 8.

Đáp án đúng : chọn D.


Bài 5.13. Trang 18 – Bài tập vật lí 8.

a) Các lực tác dụng lên ôtô : Trọng lực, lực kéo, lực cản và lực đỡ của mặt đường.

Bài 5.14. Trang 18 – Bài tập vật lí 8.

a) Do bánh “đà” có khối lượng lớn nên có quán tính lớn. Do đó Xe chạy khá lâu và chỉ dừng khi bánh “đà” ngừng quay.

b) Lúc tiếp đất các vận động viên nhảy dù, nhảy cao, nhảy xa ,chân đều khuỵu xuống là để dừng lại một cách từ từ.

c) Khi ngồi trên máy bay lúc cất cánh hoặc hạ cánh, ngồi trên ôtô đang phóng nhanh phải thắt dây an toàn là vì do có quán tính máy bay, ôtô thay đổi hướng hoặc vận tốc đột ngột hành khách khỏi lao ra khỏi ghế.

d) Khi gõ mạnh đuôi cán xuống đất, lưỡi cuốc, xẻng đầu búa đột ngột bị dừng lại, do quán tính lưỡi cuốc, xẻng đầu búa tiếp tục chuyển động ngập chặt vào cán.

Bài 5.15. Trang 18 – Bài tập vật lí 8.

a) Không.

b) Vận tốc của tàu tăng.

c) Cục đá sẽ trượt về phía trước.

d) Khi tàu đến đoạn đường rẽ về bên phải.

Bài 5.16. Đố vui. Trang 18 – Bài tập vật lí 8.

Dùng búa tạ đập thật mạnh lên chồng gạch. Chồng gạch vỡ tan, do quán tính tảng đá chưa kịp thay đổi vận tốc nên người lực sĩ vẫn bình yên, vô sự.

Phải đập tạ thật nhanh, đập xuống vào gạch xong rồi giật búa lại ngay.

Bài 5.17. Trang 19 – Bài tập vật lí 8.

Đáp án đúng : chọn B.

Bài 5.18. Trang 19 – Bài tập vật lí 8.

Bài giải

Đáp án đúng : chọn D.
Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến